CQL-15X

DIODY OKRĄGŁE W OBUDOWIE (CQL-15X)
Dioda CQL-0XX Dioda CQL-0XX - Wymiary

L.p. Typ Dugość fali
[nm]
Kolor soczewki Światłość
[mcd]
min max
Kąt
świecenia
[stopnie]
UF
[V]
IF
[mA]
prąd.zasil.
1. CQL-151 (O) 610 pomarańczowa dyfuzyjna 110 20
2. CQL-153 (R) 635 czerwona dyfuzyjna 150-160 110 1,9-2,00 20
3. CQL-154 (B) 470 niebieska dyfuzyjna 110 20
4. CQL-155 (Y) 590 żółta dyfuzyjna 190-200 110 1,9-2,00 20
5. CQL-156 (G) 525-530 zielona dyfuzyjna 300-400 110 3,00-3,3 20